Let’s Work Together
info@sizo.nl

Zit je met vragen, heb je advies nodig of wil je langskomen voor een goed gesprek?
Neem vrijblijvend contact met één van onze medewerkers op.

Vlierbaan 11
2908 LR Capelle a/d IJssel
+31 10 31 30 200

Search here!

Disclaimer

1.0 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
1.1 de eigenaar: de eigenaar van de website;
1.2 gebruik(en): alle denkbare handelingen;
1.3 u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
1.4 de content: alle in de website aanwezige inhoud.

1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

6. Stebru behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

7. Stebru kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

8. Stebru garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

9. Stebru aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

10 Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

11. Afbeeldingen en/of artist impressions zijn uitsluitend bedoeld om een impressie te geven en er kunnen geen rechten aan worden verbonden.