Privacy statement SIZO Group

Sizo Buitenreclame B.V.
KvK 24324326
Vlierbaan 11
2908 LR Capelle aan den IJssel
www.sizo.nl
Sizo Onderhoud B.V.
KvK 24322087
Vlierbaan 11
2908 LR Capelle aan den IJssel
www.sizo.nl
Sizo Promotie Artikelen
KvK 24340927
Vlierbaan 11
2908 LR Capelle aan den IJssel
www.sizo.nl
Sizo Digital Solutions B.V.
KvK 64761649
Vlierbaan 11
2908 LR Capelle aan den IJssel
www.sizo.nl

Datum: 20 februari 2020

Hieronder leest u het officiële Privacy Statement van Sizo Buitenreclame B.V., Sizo Onderhoud B.V., Sizo Promotie artikelen B.V. en Sizo Digital Solutions B.V., hierna Sizo genoemd. Dit Privacy Statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Sizo hecht veel belang aan uw privacy. Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

Waar is dit privacy statement op van toepassing?

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Sizo en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers van de website en de gebruikers van de nieuwsbrieven van Sizo.
Dit Privacy Statement is derhalve niet van toepassing op websites, nieuwsbrieven en andere media-communicatiekanalen van derden, zoals bijvoorbeeld de websites of apps waarnaar Sizo op haar websites en in haar mailingen/nieuwsbrieven naar verwijst. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derde partijen op de betreffende websites te raadplegen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Sizo kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen initiële acquisitie: Sizo is een commerciële organisatie die acquisitie verricht op vele verschillende prospects. Wij beheren deze mede ook extern verkregen data uitsluitend voor eigen acquisitiedoeleinden.
 • Via derden: wij maken regelmatig gebruik van de diensten van derden, zoals externe ZZP’ers en freelancers, die werkzaamheden ten aanzien van acquisitie of fotografie verrichten. Deze derden treden dan in opdracht van Sizo op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij optreden namens Sizo. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van data die niet in opdracht van Sizo plaatsvindt. We verwijzen u in dit kader naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Sizo maakt op haar websites en in haar nieuwsbrieven gebruik van functionele, analytische en/of tracking cookies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Sizo kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van Sizo of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op een van de websites van Sizo aan ons hebt verstrekt.

Sizo kan – afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:
 • Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen) en eventueel inloggegevens.
 • Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met onze acquisitiedoeleinden.
 • Betalings- en factuurgegevens – in het geval u een overeenkomst met ons bent aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummers.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Sizo gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Sizo.

Hierbij kunt u denken aan:
 • Het onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk, leveranciers, externe ZZP’ers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren van de diensten en producten van Sizo.
 • Het informeren van de activiteiten van Sizo door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven.
 • Het afhandelen van klachten en complimenten.
 • Het doen van aanbiedingen ten behoeve van onze acquisitie doeleinden.
 • Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Sizo verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per e-mail. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de wettelijk verplichte afmeldlink, die in de digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?

Sizo kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers en ingehuurde ZZP-ers ten behoeve van de montagewerkzaamheden en verzendingen/afleveringen door eigen medewerkers en derden (transportservice). Ook kan Sizo uw persoons- en bedrijfsgegevens delen ten behoeven van acquisitiedoeleinden voor de organisatie, uitgevoerd door zowel eigen medewerkers als door extern ingehuurde ZZP’ers en freelancers, die dan in opdracht van Sizo contact met u opnemen voor het verstrekken van informatie over onze diensten en producten.
Sizo kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op Sizo rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.
In dit laatste geval heeft Sizo de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Sizo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

Sizo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Sizo heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Welke rechten hebt u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Sizo over de juiste persoonsgegevens beschikt.
Via het onderstaande speciale contactformulier aangaande dit Privacy Statement kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Sizo. U kunt via dat formulier tevens een verzoek indienen om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoons- en bedrijfsgegevens. Sizo zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit Privacy Statement. We adviseren u daarom om met regelmaat ons actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van mogelijke doorgevoerde wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit Privacy Statement of over de wijze waarop Sizo omgaat met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens, dan kunt u ook gebruik maken van het onderstaande speciale contactformulier aangaande dit Privacy Statement.

Vrijblijvend advies over effectieve signing

Wij staan voor je klaar

Hartelijk dank!

Uw bericht is in goede orde ontvangen.

We doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Hartelijk dank!

Uw offerte aanvraag is in goede orde ontvangen.

We doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Hartelijk dank!

Uw bericht is in goede orde ontvangen.

We doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Bel mij terug!
Justin belt u zo snel mogelijk terug.

Je gaat nu naar de website van ons zusterbedrijf L2L Ledscreens

Bel mij terug!
We bellen u zo snel mogelijk terug.